Resetten naar Balans in Jezelf

Resetten naar Balans in Jezelf  biedt sessies in leefstijl en sluit naadloos als verdieping aan in de periode vooraf, tijdens en na behandelingen, maar kan ook los daarvan een diepgaand positief effect hebben op je gezondheid en welbevinden.  Je zult opnieuw afstemmen op harmonie,  oude patronen loslaten,  nieuwe patronen en geloofsovertuigingen opbouwen en verankeren  tot hernieuwde balans in jezelf.  

Op aanraden van Yvonne en uiteraard na goedkeuring door jou als cliënt
,  wordt Resetten naar Balans in Jezelf toegevoegd aan je behandelplan. Via deze aanvulling op de reguliere behandelingen reset je jezelf naar balans op alle levensgebieden en ga je sneller je balans hervinden wanneer dit nodig is. 


Acupunctuurpunten  bij persoonlijke behandelkaarten  Yvonne Huinink Acupunctuur
(NB: Klik op iedere foto afzonderlijk voor beschrijving en vergoten!)

LET OP! Deze punten
uitsluitend gebruiken na behandeling en op advies van Yvonne Huinink Acupunctuur. Ieder ander gebruik is op eigen risico(Zie Privacy Verklaring/Disclaimer)

(c) Yvonne Huinink - Deze afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze zijn enkel bedoeld voor gebruik door cliënten en op advies van Yvonne Huinink Acupunctuur. De afbeeldingen mogen niet worden gedownload, gebruikt, verkocht en gedeeld. 


Affirmaties bij persoonlijke behandelkaarten Yvonne Huinink Acupunctuur
(NB: Klik op iedere foto afzonderlijk voor beschrijving en vergoten!)

LET OP!
Deze affirmaties uitsluitend gebruiken na behandeling en op advies van Yvonne Huinink Acupunctuur. Ieder ander gebruik is op eigen risico! (Zie Privacy Verklaring/Disclaimer)


Healy
Wanneer je ook thuis dagelijkse ondersteuning wilt van de acupunctuurbehandeling bestaat de mogelijkheid van stimulering van meridianen door middel van de Healy.   Ideaal voor bijvoorbeeld de vakantieperiodes. Via Yvonne ontvang je de instructies voor gebruik en de voor jou op je behandelplan afgestemde programma's. Healy wordt dan ook meteen op je eigen smartphone geïnstalleerd en gekoppeld. (4G/5G benodigd!) Je kunt er thuis meteen mee aan de slag! 

  • Tarief Voorbereiding Behandelprogramma's  / Instructie /  Verhuur 2 weken / Administratiekosten + Verzekering inbegrepen! - € 135,00*
  • Let op! Ivm evaluatie van de vorderingen dient de Healy uiterlijk 2 weken na gebruik te worden geretourneerd. Te laat retourneren wordt derhalve à € 67,50 per dag in rekening gebracht.
  • Betaling contant of via Betaalverzoek direct na de instructie in de praktijk.
  • FAQ bij storingen via de hulpsite: www.yvonnehuinink.nl/healy
  • Bij gebruik langer dan 2 weken wordt eerst geëvalueerd. Daarna wordt de behandeling gestopt of er wordt een nieuw behandelprogramma opgesteld.
  • Privacy - Check de Privacy-verklaring

 " Deze leefstijl-sessies bieden waardevolle ondersteuning vooraf, tijdens en na behandelingen en kunnen een belangrijke stap zijn naar meer harmonie, balans en energie op alle levensgebieden" - Yvonne Huinink
Yvonne Huinink Acupunctuur Doetinchem Resetten naar Balans in Jezelfjpg