Pijn

Acupunctuur helpt!


Pijn

Brandend, zeurend, prikkend of stekend. Pijn kent vele uitingsvormen. Van welke vorm u ook last hebt, pijn kost veel energie. Vaak hebben mensen met pijnklachten al van alles geprobeerd om ervan af te komen maar niets lijkt echt te helpen. Pijnbehandeling kan inderdaad complex zijn. Daarbij komt dat de beleving van pijn heel persoonlijk is en sterk kan wisselen.

Acute en chronische pijn
Er zijn twee soorten pijn: acute pijn en chronische pijn. Acute pijn duurt maximaal zes maanden en wordt veroorzaakt door weefselschade, zoals een wond, een spierscheur of een beknelde zenuw. Er is een direct verband met de oorzaak ervan. Deze vorm van pijn is van voorbijgaande aard. Wanneer de pijnklachten langer dan een halfjaar aanhouden en/of als er geen duidelijke oorzaak is te vinden, spreken we van chronische pijn. De intensiteit van chronische pijn kan wisselen en soms kan de pijn zelfs een tijdje afwezig zijn. Ook kan de beleving van dezelfde pijnklachten per persoon erg verschillen. Hoe uw pijnbeleving ook is, chronische pijn heeft vaak een grote invloed op uw dagelijks leven en op uw gemoedstoestand. Het kan erg vermoeiend zijn en soms moedeloos maken. Mensen met chronische pijn vormen de grootste groep pijnpatiënten. In Nederland wordt het aantal op ruim twee miljoen geschat.

Wat kan acupunctuur doen?
Pijn is van oudsher de bekendste indicatie voor acupunctuur. Bij acute pijn kan een acupunctuurbehandeling een pijnstillend effect hebben. Dit komt doordat tijdens het stimuleren van bepaalde acupunctuurpunten pijnstillende en ontstekingsremmende stoffen vrijkomen. Daarnaast is de kans groot dat de behandeling een ontspannend effect heeft waardoor u ook minder pijn gaat voelen. Bij de behandeling van chronische pijn wordt, behalve van het bovengenoemde effect, gebruikgemaakt van de holistische benadering die hoort bij acupunctuur. Dit betekent dat een acupuncturist niet alleen naar uw pijnklachten kijkt maar ook naar uw gezondheid in zijn geheel. Omdat bij chronische pijn de oorzaak minder duidelijk is, kan deze benadering van groot nut zijn. Een acupuncturist neemt uitgebreid de tijd om te luisteren naar uw ervaringen. Om een diagnose te stellen, kijkt hij naar de energiehuishouding in heel uw lichaam. De verstoringen daarin geven hem veel informatie over uw pijnklachten. De kans is groot dat zo de dieperliggende oorzaak van uw chronische pijn kan worden aangepakt. De behandeling is erop gericht het evenwicht in uw lichaam te herstellen en wordt aangevuld met leefstijl- en voedingsadviezen. Zo krijgt u instrumenten in handen waarmee u uw gezondheid kunt bevorderen en waarmee u beter kunt omgaan met de pijn als deze weer opspeelt. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de aard Acute en chronische pijn en intensiteit van uw klachten.
(c) Bron Tekst: NVA 

➤ Contact/Afspraak Maken ➤