Ondersteuning bij de behandeling van kanker

Acupunctuur helpt!


Diagnose Kanker

Als u de diagnose kanker krijgt, verandert uw leven ingrijpend. Behalve de emotionele en mentale schok die u te verwerken krijgt, gaat u doorgaans meteen een intensief onderzoeks- en behandeltraject in. De behandelingen bij kanker kunnen flinke bijwerkingen geven. In het toch al zware traject kunnen deze bijwerkingen een extra lichamelijke en emotionele belasting zijn. 

Onzekerheid
Er breekt een periode van grote onzekerheid aan, waarin u vaak gespannen en angstig kunt zijn. Deze onzekerheid kan veel van u vergen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met soms ernstige lichamelijke klachten, niet alleen als gevolg van uw ziekte maar ook als gevolg van de behandelingen. De bijwerkingen van chemotherapie, hormoontherapie, immunotherapie en bestraling kunnen heft ig zijn. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid, misselijkheid, huidklachten, gevoelloosheid in handen en voeten, smaakverlies en concentratieverlies. Hormoontherapie kan daarnaast overgangsklachten geven. Deze bijwerkingen kunnen er ook toe leiden dat u moedeloos wordt en de energie verliest om de behandeling goed te doorstaan.

Wat kan acupunctuur doen?
Kort gezegd wordt met acupunctuur uw energiehuishouding in balans gebracht, zowel lichamelijk als geestelijk, waardoor bovengenoemde klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Dit komt doordat energieblokkades, of -tekorten worden opgeheven. In het geval van vermoeidheid bijvoorbeeld is er duidelijk sprake van een energietekort. De behandeling zal er in eerste instantie op gericht zijn de energie te voeden. Bij klachten als misselijkheid is de behandeling gericht op het verbeteren van de spijsvertering. Uw acupuncturist zal na een uitgebreide intake een plan opstellen dat is afgestemd op uw specifieke situatie. Verder is de kans groot dat tijdens een acupunctuurbehandeling de spanning in uw lichaam afneemt en uw geest rustiger wordt. Deze ontspanning kan een positief effect hebben op uw gezondheid en welbevinden. U gaat zich fitter voelen waardoor u de behandelingen fysiek beter aan kunt. Het is ook waarschijnlijk dat u emotioneel meer in balans komt. Dat kan waardevol zijn in een periode waarin u veel te verwerken krijgt. Misschien hebt u er behoefte aan stil te staan bij wat er allemaal gebeurt. Het kan zijn dat uw kijk op het leven verandert. Acupunctuur kan ook in dit mogelijke proces van bezinning en heroriëntatie een waardevolle ondersteuning zijn.

Wanneer beginnen?
Acupunctuur geeft de beste resultaten als er tegelijk met de reguliere behandelingen mee wordt gestart. De kans is dan het grootst dat eventuele bijwerkingen niet optreden of de heftigheid ervan wordt beperkt. Ook in een later stadium kan het zinvol zijn met acupunctuur te beginnen. Langer bestaande klachten kunnen dan verminderen of verdwijnen. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van uw situatie en de heftigheid van uw klachten. 
(c) Bron Tekst: NVA 

➤ Contact/Afspraak Maken ➤