Normaal of vernieuwd normaal?

De maatschappij gaat weer open! Wie kijkt er niet naar uit dat het weer ‘normaal’ wordt! We staan te trappelen om elkaar te ontmoeten, uit ons dak te gaan, alle remmen los te gooien. Toch zijn er genoeg mensen voor wie terug naar normaal er anders uit ziet. Voor mensen die een verminderde weerstand hebben door een ziekte, na een transplantatie of immunotherapie, is een zorgeloze gezondheid nooit vanzelfsprekend, met of zonder pandemie. Laten we rekening met hen blijven houden. Geef ook hen de ruimte.

Normaal of vernieuwd normaal?
Ook als je niet tot de kwetsbare groep behoort kun je je afvragen of je terug wilt naar ‘normaal’. Of voel je meer voor een ‘vernieuwd normaal’? Met wat meer aandacht voor de basis? Beter voor onszelf zorgen, meer naar buiten gaan en bewegen? Ons wat minder laten leiden door méér en moeten en drukdrukdruk?

Leefstijl als medicijn
Als er iets is dat de pandemie ons geleerd heeft, is het dat een gezonde leefstijl helpt om weerbaar te zijn. Daarover zijn reguliere en alternatieve artsen, therapeuten en bloggers het roerend eens. Leefstijl als medicijn! Gezond eten, voldoende slaap, rust in je hoofd. Belangrijke aspecten om je lijf en je geest weerbaar te maken. Het is fijn te weten hoe je je zelf sterker kunt maken, zodat je eigen afweer jou beter beschermt.

Acupunctuur en preventie
Traditionele Chinese Geneeskunde, waarvan acupunctuur een onderdeel is, is van oudsher gericht op preventie. Op het voorkomen van ziekte door in een vroeg stadium symptomen van dreigende disbalans te herkennen en te behandelen. Om je weerstand te verhogen zijn drie gebieden primair van belang: ademhaling, spijsvertering en onze basisenergie, verbonden met onze oorsprong.

Ademhaling, voeding en acupressuur
Deze drie gebieden komen aan bod in een aantal interessante artikelen die we al eerder publiceerden. Inclusief uitleg over hoe je die gebieden kunt versterken met ademhaling, voeding en acupressuur. 

(c) Bron: NVA


➤Contact/Afspraak Maken ➤