Coronavirus - Informatie voor cliënten

=> Neem dit bericht in zijn geheel door en beantwoord de vragen van het Triageformulier! (Laatste update 30-05-2020)  => Graag 2 badlakens meenemen! Bvd, Yvonne Huinink


Kan ik behandeld worden?
Voor de opstart wordt het Protocol Opschaling Acupunctuurzorg gebruikt.
Dit protocol is opgesteld door de beroepsvereniging NVA en goedgekeurd door het Ministerie van VWS en het RIVM. Onderdeel hiervan is dat we moeten vaststellen of u behandeld mag worden.
Vandaar dat u wordt gevraagd onderstaande Triage te doorlopen.


Triageformulier (NVA, versie 19 mei 2020)

Geachte mevrouw, meneer,

Het is belangrijk dat wij met elkaar de verspreiding van COVID-19 voorkomen. Om te beoordelen of het verantwoord is om u te behandelen verzoek ik u om voorafgaand aan de behandeling onderstaande vragen te beantwoorden en te beoordelen of u behandeld kunt worden.
Triage 19-05-2020jpg
Belangrijk: Deze informatie kan veranderen. Raadpleeg deze daarom (nogmaals) kort voor uw afspraak. Meldt iedere verandering die kan duiden op een infectie telefonisch, alvorens naar de praktijk te komen. Twijfelt u of de behandeling door kan gaan, neem dan even vooraf contact op via het mobiele nummer van de praktijk.  


Voorschriften behandeling in de praktijk - Voor u van huis gaat

=> Graag 2 badlakens meenemen! Bvd, Yvonne Huinink
NVA_Voorschriften_behandeling_in_de_praktijk-_Voor_u_van_huis_gaatjpg
Voorschriften behandeling in de praktijk - In de praktijkNVA_Voorschriften_behandeling_in_de_praktijk-_In_de_praktijkjpgOverig

  • Berichtgeving over de versoepeling vindt u HIER 

  • Berichtgeving over Corona-virus en de paramedische zorg vindt u HIER 

  • Berichtgeving over veilig werken bij contactberoepen vindt u HIER 

  • Actuele informatie over het coronavirus staat op de website van het RIVM Deze vindt u HIER

Voor vragen over het coronavirus kunt u contact opnemen met het RIVM via 0800-1351.

Hiermee verwacht ik u voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht u aanvullende informatie willen ontvangen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen!

Met hartelijke groet,

Yvonne Huinink


➤ Contact/Afspraak Maken ➤