Acupunctuur op advies van medisch specialist

Dat kopt de Volkskrant op zaterdag 27 maart 2021 in 'chocoladeletters' in het katern Wetenschap. Als introductie staat op de voorpagina: 'De reguliere zorg verwijst steeds vaker door naar alternatieve behandelingen. Als aanvulling. En als de werking bewezen is. Ze spreekt dan ook liever van 'aanvullende zorg'.' Een mooi artikel over hoopvolle ontwikkelingen voor ons vakgebied!

In het drie pagina's grote artikel vertelt een aantal specialisten hoe zij, soms aanvankelijk met behoorlijke scepsis, de effectiviteit van niet-reguliere behandelmethoden ontdekten. Zij gingen op zoek naar alternatieven uit frustratie, omdat ze hun patiënten onvoldoende konden helpen of hun vragen niet konden beantwoorden.

Een van hen is Ines von Rosenstiel, specialist in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Zij verwijst patiënten bij opvliegers en misselijkheid ten gevolge van de behandeling tegen kanker naar NVA-acupuncturisten. Ze is tevens betrokken bij het opzetten van een netwerk van acupuncturisten, in samenwerking met een aantal van onze leden.

Wat opvalt is dat in Nederland de weerstand tegen aanvullende zorg veel groter is dan bijvoorbeeld in Duitsland, Zwitserland, Engeland, Zweden, de VS en Australië. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO pleit voor aanvullende zorg als innovatieve ontwikkeling, waardoor patiënten minder ingrijpende en minder dure behandelingen hoeven te ondergaan. Vanuit de reguliere zorg, de overheid en de zorgverzekeraars komt wel meer aandacht voor leefstijl als middel om gezondheid te behouden en ziekte te bestrijden. Leefstijl is iets waar de acupuncturist van huis uit aandacht aan besteedt en meeneemt in de behandeling.

Voor de erkenning van acupunctuur en andere 'aanvullende' behandelingen is in de eerste plaats belangrijk om te bepalen of een therapie effectief en veilig is. Het effect o.a. van acupunctuur laat zich echter moeilijk onderzoeken met het hooggewaardeerde en gangbare dubbelblind onderzoek. Bij acupunctuur zal de behandelaar weten wie wel en wie niet de echte behandeling krijgt. Bovendien is ook van reguliere behandelingen niet altijd wetenschappelijk bewezen dat ze het meest effectief zijn of hoe ze precies werken. Tegenstanders lijken dit laatste graag te vergeten.

Voor een doorbraak van aanvullende zorg is dan ook een vernieuwing nodig van wetenschappelijke onderzoeksmethoden. Pas dan kunnen aanvullende vormen van zorg echt hun weg vinden naar de patiënt, luidt het slot van het artikel.

We zijn blij met dit genuanceerde en hoopvolle artikel in de Volkskrant. En ongelooflijk trots op deze reguliere artsen en verpleegkundigen, die zich durven uitspreken. En op de patiënten, die open durven zijn naar hun huisarts of specialist over het effect van acupunctuur. Samen gaan we de goede kant op!

Het artikel in de Volkskrant is alleen toegankelijk voor abonnees. Daarom treft u hieronder de tekst in een pdf-bestand. En wie schrikt van de foto in de krant kunnen we geruststellen: onze acupuncturisten gebruiken ragfijne naaldjes,
geen kopspijkers! Knap gefotoshopt, dat wel.


(c) Bron Tekst: NVA


➤Contact/Afspraak Maken ➤