Acupuncturist, medisch contactberoep

De NVA, beroepsvereniging van hoog opgeleide therapeuten en artsen, is van mening dat er alle reden is om de acupuncturist als medisch contactberoep te beschouwen. Benieuwd naar onze argumenten? Lees verder!

1.

Een groot deel van onze leden is BIG-geregistreerd (fysiotherapeut, arts, psycholoog) en kiest binnen de praktijk voor de meest geschikte behandeling.
Een deel van hen is BIG-geregistreerd geweest en heeft ervoor gekozen alleen nog met acupunctuur te behandelen. Zij blijven voldoen aan alle kwaliteitseisen. Overigens, fysiotherapeuten, die dry needling toepassen (pijnpuntbehandeling met acupunctuurnaalden) mogen dit onder de huidige lockdown wel blijven toepassen.

2.

Acupuncturisten verlenen effectieve zorg aan patiënten (zo’n 400 duizend per jaar) met medische indicaties, al dan niet op verwijzing vanuit het reguliere circuit. Bijvoorbeeld patiënten met chronische pijn waarbij pijnstilling niet afdoende is, mensen die reguliere medicatie niet verdragen of waarvoor geen afdoende reguliere behandeling is, ondersteuning aan oncologische patiënten, vrouwen in een IVF-traject, mensen met angst- of paniekstoornissen of depressies. Het plots stopzetten van deze behandelingen is zeer ten nadele van hun gezondheid. Ook patiënten die momenteel moeten wachten op een medische ingreep rekenen op onze zorg.

3.

Onze leden zijn gehouden aan WGBO, Wkkgz, AVG, zijn verplicht voorzien van een AGB-code in de zorg en geregistreerd met SBI-code 86.919 (overige paramedische praktijken en alternatieve genezers) of 86.21 (huisartsenpraktijken), zijn btw-vrijgesteld voor gezondheidskundige verzorging van de mens, en dienen voor vergoeding te voldoen aan kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars.

4.

In onze praktijken wordt gewerkt volgens het NVA-protocol i.v.m. COVID-19 conform RIVM-voorbeeld; vanwege dit protocol oordeelt de GGD bij contact-onderzoek dat onze acupuncturisten mogen doorwerken; onze beroepsgroep ontlast daarmee, zeker nu, in grote mate de overbelaste eerstelijnszorg.

5.

In de ons omringende landen, o.a. in België en Duitsland, worden acupuncturisten voor vol aangezien. Zij verlenen ook tijdens de lockdown essentiële zorg aan hun patiënten.

(c) Bron: NVA