Acupunctuur bij vruchtbaarheidsproblemen


"Acupunctuur kan mogelijk helpen bij verschillende problemen van de vruchtbaarheid bij vrouwen én mannen. Reguliere geneeskunde en acupunctuur kunnen elkaar goed aanvullen. Een mooi voorbeeld is de begeleiding bij vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IUI, IVF of ICSI (of Cryo - toevoeging Yvonne Huinink). Acupunctuur kan deze behandelingen ondersteunen en mogelijk helpen om de bijwerkingen van medicatie te verminderen.

Daarnaast kan het mogelijk bijdragen bij het beter aankunnen van de fysieke en emotionele belasting van een onvervulde kinderwens en een vruchtbaarheidstraject. Omdat in de acupunctuur lichaam en geest als één geheel wordt gezien, wordt veel aandacht besteedt aan de emoties rondom vruchtbaarheidsproblemen.

Acupunctuur en de vrouwelijke (on)vruchtbaarheid
Voor de vruchtbaarheid van de vrouw begint een acupuncturist meestal met het reguleren van de menstruatiecyclus. Een goede, regelmatige cyclus is namelijk belangrijk voor je kans om zwanger te worden.

De theorie gaat ervan uit dat acupunctuur de energie en de doorbloeding van de geslachtsorganen versterkt en zorgt voor een goede hormoonhuishouding, rust en het verminderen van stress. Desondanks geeft het, net als vruchtbaarheidsbehandelingen, helaas geen garantie op een zwangerschap.

Acupunctuur en mannelijke (on)vruchtbaarheid
Er zijn onderzoeken die laten zien dat acupunctuur een positief effect kan hebben op de spermakwaliteit. Vanuit de reguliere geneeskunde wordt vaak al snel gekozen voor IVF en ICSI. Dat zijn zware behandelingen die vooral voor de vrouw belastend zijn. Het is fijn als in plaats daarvan een IUI-behandeling mogelijk is omdat de zaadkwaliteit is verbeterd.

Gezond leven voor de vruchtbaarheid
Bij een acupunctuurbehandeling is ook aandacht voor een gezonde levensstijl. Op tijd stoppen met roken en drinken (ook de mannen!), gezond eten, regelmatig leven en voldoende lichaamsbeweging zijn belangrijk voor de vruchtbaarheid. Net als meer rust nemen en stress proberen te verminderen. Ga dus op tijd naar bed en zorg dat je agenda niet te vol is.'

Bron Tekst: Lauri Hanewinkel i.s.m. Gilles Stoop voor 24baby.nl 

=> Contact/Afspraak Maken =>